Termeni și condiții

Utilizatorii www.faurimoameni.ro sunt rugați să citească cu atenție termenii și condițiile de utilizare ce guvernează desfășurarea tuturor operațiunilor și a raporturilor dintre părți, fiind considerate prevederi minimale aplicabile ce se adaugă prevederilor legislației în vigoare. Termenii și condițiile pot fi modificate oricând prin actualizarea acestui document, aceste modifcări devenind obligatorii cu efect imediat pentru toți utilizatorii. Prin accesarea www.faurimoameni.ro utilizatorii sunt de acord să respecte temenii și condițiile prezentate în continuare, precum și legislația în vigoare.

In plus, prin folosirea metodei de plată online, sunteti de acord cu termenii și condițiile de mai jos, aplicate exclusiv în cazul plăților efectuate online. Termenii și condițiile se aplică și materialelor video, text si audio disponibile pe site.

Drepturi de autor

Întregul conținut al site-ului www.faurimoameni.ro, incluzând aici texte, video-uri material audio și orice alte date, este proprietatea www.faurimoameni.ro și este protejat conform Legii drepturilor de autor și legilor privind dreptul de proprietate intelectuală și industrială.

Folosirea, fără acordul scris al www.faurimoameni.ro a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Nici una dintre informațiile prezente pe site nu poate fi copiată, reprodusă fără acordul scris al www.faurimoameni.ro.

Înregistrarea utilizatorului

 • Pentru a putea face o plată, pentru a accesa materiale informative, text, audio și/sau video, utilizatorul se va înregistra pe site. În acest sens vă obligaţi și garantaţi că furnizaţi date reale, exacte și complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare (nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă de domiciliu).
 • Deținatorul site-ului își rezervă dreptul (nu și obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora. 
 • Prin accesarea site-ului și a serviciilor puse la dispoziţie, utilizatorul garantează că oferă deținatorului site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informaţiile furnizate.

Înregistrarea si confirmarea unei plăţi

 • Un utilizator poate decide să plaseze o comandă pe site, acțiune în urma căreia se va genera factura fiscală, ce ii va fi trimisă in format electronic.
 • Ca urmare a plății, utilizatorul va obtine accesul asupra produselor/serviciilor/materialelor audio / video / text.
 • Prin plasarea unei plăți prin intermediul site-ului, utilizatorul acceptă comunicarea de către deținătorul site-ului prin e-mail a datelor/informațiilor absolut necesare procesării acesteia.
 • În urma plasării unei plăți pe site se vor transmite între părți:

– informații și acces la bunurile/serviciile platite

– mențiuni clare cu privire la datele utilizatorului precum si alte mențiuni speciale.

 • O acțiune de plată realizată pe site poate fi anulată de către deținătorul site-ului în urma unei notificari adresate utilizatorlului, fără nicio obligatie ulterioara a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte sa poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

–  neacceptarea de catre banca emitentă a cardului utilizatorului, a tranzacției pentru plată online;

– invalidarea tranzacției de catre procesatorul de carduri în cazul plăților online;

– datele furnizate de către utilizator în cadrul formularului de pe site sunt incomplete și/sau incorecte.

Accesul la materialele contra cost

 • Materialele vă sunt oferite sub licență și nu vândute. Această licență nu vă dă dreptul de a modifica, de a distribui gratuit sau revinde materialele în niciun mod (inclusiv prin partajarea informațiilor contului cu un cumpărător / distribuirea acestora către terți sau pe alte site-uri).
 • Astfel, vi se acordă o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă pentru accesarea și vizualizarea materialelor text / audio / video pentru care ați plătit toate sumele indicate, exclusiv în scopuri personale, necomerciale, educaționale, în conformitate cu prezenții Termeni. Orice alte utilizări sunt interzise în mod expres. Nu aveți dreptul de a reproduce, redistribui, transmite, cesiona, vinde, difuza, închiria, partaja, împrumuta, modifica, adapta, edita, furniza lucrări derivate, sublicenția, transfera sau utiliza în orice alt mod orice material de pe site-ul www.faurimoameni.ro.

Plată și donații

 • Sunteți de acord ca în cazul plasării unei comenzi pe site, în sistem online, ne autorizați să retragem sumele aferente de pe cardul dvs. de debit sau credit. Plățile se fac prin serviciul de procesare plati online oferit de EuPlatesc.ro. Termenii prezenți se completează în ceea ce privește procesarea plăților online cu termenii publicați pe site-ul opertorului de Plăți EuPlatesc. 
 • Dacă tranzacția prin card a fost reușită, urmatorul ecran vă multumeste pentru plata efectuată și va oferă informațiile relevante pentru această operațiune.
 • Plata cu cardul va apărea pe extrasul de cont cu numele Faurim Oameni SRL.
 • Atunci când efectuați o plată, sunteți de acord să nu utilizați o metodă de plată nevalidă sau neautorizată. 

Acord

 • Utilizatorul este de acord ca, prin înregistrarea, accesarea sau utilizarea site-ului și plasarea unei comenzi, va încheia un contract cu efecte juridice cu Faurim Oameni SRL. Dacă nu sunteți de acord cu prezenții Termeni, nu vă înregistrați, accesați sau utilizați în alt mod site-ul sau materialele oferite contra cost.
 • Prezenții Termeni (inclusiv orice acorduri și politici menționate în aceștia) constituie întregul acord între utilizator și Faurim Oameni SRL.
 • În cazul în care se constată că orice parte a prezenților Termeni este nevalidă sau neaplicabilă conform legii, atunci respectiva prevedere va fi considerată înlocuită de o prevedere validă și executorie care acoperă cât mai mult din intenția prevederii inițiale, iar restul prezenților Termeni vor continua să rămână în vigoare.
 • Chiar dacă Faurim Oameni SRL întârzie exercitarea drepturilor sau nu își exercită un anumit drept, acest lucru nu înseamnă că a renunțat la drepturile sale în baza prezenților Termeni, putând decide să îi aplice în viitor.

Răspundere

 • Este posibil ca platforma noastră să nu funcționeze într-un anumit moment, fie din motive de operațiuni de întreținere planificate sau dacă site-ul întâmpină probleme. Utilizatorul acceptă că nu va recurge la niciun fel de acțiune împotriva Faurim Oameni SRL în niciunul din aceste tipuri de situații în care lucrurile nu se derulează cum ar trebui.
 • Astfel, materialele text / audio / video și conținutul acestora sunt furnizate așa cum sunt și în funcție de disponibilitate („as is” și „as available”). Faurim Oameni SRL nu declară și nu garantează caracterul adecvat, fiabilitatea, disponibilitatea, oportunitatea, securitatea, lipsa de erori sau exactitatea materialelor sau conținutului acestora și refuză în mod expres orice garanții sau condiții (exprese sau implicite), inclusiv garanții implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare. Faurim Oameni SRL nu garantează că veți obține rezultate specifice în urma utilizării materialelor. Utilizarea de către dvs. a materialelor (inclusiv orice conținut) este în întregime pe propria dvs. răspundere.
 • Informațiile conținute în sau puse la dispoziție în materialele text / video / audio nu pot înlocui sau substitui serviciile profesioniștilor instruiți în orice domeniu, inclusiv, dar nu limitat la: aspectele financiare, medicale, psihologice, juridice etc. Utilizatorul ar trebui să consulte un medic în mod regulat, în toate aspectele legate de sănătatea fizică sau psihică a copiilor, în special cu privire la orice simptome care ar putea necesita diagnostic sau ingrijire medicală. Noi și licențiatorii sau furnizorii noștri nu fac nicio declarație sau garanție cu privire la orice tratament, acțiune, sau aplicarea de medicamente sau un preparat de catre orice persoană ca urmare a informațiilor oferite sau furnizate în cadrul sau prin intermediul site-ului sau materialelor puse la dispozitia utilizatorilor.
 • Nici noi, nici partenerii noștri, sau oricare dintre partenerii noștri afiliați, nu va fi răspunzător pentru orice daune directe, indirecte, speciale, exemplare sau de altă natură care ar putea să rezulte, indiferent că sunt pierderi economice, vătămare, boală sau moarte. Sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru deciziile, acțiunile și rezultatele în viață, și prin utilizarea de către dvs. a site-ului sau materialelor, sunteți de acord și răspunzător pentru orice astfel de decizii, acțiuni sau rezultate, în orice moment, în orice împrejurare.

Cesiune

 • Nu puteți cesiona sau transfera prezenții Termeni (sau drepturile și/sau licențele acordate în baza acestora). De exemplu, dacă v-ați înregistrat pe site cu un cont, contul dvs. nu poate fi transferat unui terț. Sunteți de acord că contul dvs., împreună cu toate drepturile legate de acesta sunt netransferabile.
 • Faurim Oameni SRL poate cesiona prezenții Termeni (sau drepturile și licențele acordate în baza acestora) unei alte persoane juridice sau fizice, fără restricții. Nicio prevedere a prezenților Termeni nu conferă niciun drept, beneficiu sau reparație niciunei terțe persoane juridice sau fizice.

Actualizarea prezenților termeni

 • Putem actualiza periodic prezenții Termeni, pentru a clarifica practicile noastre sau pentru a reflecta practici noi sau diferite, iar Faurim Oameni SRL își rezervă dreptul, la latitudinea acesteia, de a modifica și/sau de a efectua în orice moment modificări ale Termenilor. Dacă efectuăm orice schimbare materială, vă vom înștiința folosind mijloace evidente, cum ar fi prin notificare prin e-mail, trimisă la adresa de e-mail specificată în contul dvs. sau prin postarea unui anunț prin intermediul site-ului. Modificările vor intra în vigoare în ziua în care sunt transmise/postate, cu excepția cazului în care se specifică altfel.
 • Continuarea utilizării de către dvs. a serviciilor noastre după efectuarea modificărilor va însemna acordul dumneavoastră față de aceste modificări. Orice Termeni revizuiți vor înlocui toți Termenii anteriori.

Cum putem fi contactați

Cea mai bună metodă de a intra în legătură cu noi este prin adresa de e-mail [email protected]. Am vrea să auzim întrebările, preocupările și feedback-ul dvs. despre Materialele text / audio / video.

Proprietate intelectuală

 • Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștinţă de faptul că toate materialele puse la dispozitie pe site (contra cost sau nu) și conținutul site-ului sunt proprietatea Faurim Oameni SRL. Fac excepție informaţiile și elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum si semnele grafice aparținand altor entitați.
 • Utilizatorul acceptă că materialele oferite de site conţin informaţii aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.
 • Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informaţiile și/sau materialele text-audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui site, în parte sau complet.
 • Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul site-ului.
 • Acest conţinut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licenţiat sau exploatat în alt fel și în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al Faurim Oameni SRL.

Disclaimer

Autorii materialelor disponibile pe site nu țin loc de medic sau psiholog.

În acest sens, prin intermediul cursurilor, articolelor sau materialelor text / audio / video, autorii nu sunt în măsură să trateze boli, să prescrie medicamente sau să țină loc de terapie. Rolul lor este să îți ofere cele mai bune informații și sfaturi din experiența lor personală și profesională și să iți faciliteze primii pași în călătoria ta de părinte aflat la început de drum.

Decizia de a urma sfaturile și tehnicile prezentate de către autori îți aparține în totalitate, la fel și gradul de implicare din partea ta. Îți reamintim că pentru orice aspect care ține de sănătatea ta sau a copilului tău, recomandarea noastră este să consulți medicul pediatru, care poate prescrie tratamente în urma unui consult și în deplina cunoștință de cauză.

Accesarea materialelor disponibile pe site implică luarea la cunoștință a factorilor de mai sus prezentați și acordul tău cu acești termeni.

Forţa majoră

Deținătorul site-ului nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevazute în Termeni și condiții, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului sau, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, alte acţiuni/inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

Politica de confidenţialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.faurimoameni.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizator.

Faurim Oameni SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale și nu fac obiectul vânzării către terți.

Datele cu caracter personal

Faurim Oameni SRL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la materialele contra cost;
 • trimiterea de newslettere și/sau informări periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice;
 • răspunsul la comentariile la articole.

Prin acceptarea acestor condiții fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.faurimoameni.ro să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Modificări

Oricare client are dreptul de a obtine de la Faurim Oameni SRL, printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:

    a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta

    b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

    c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii.

Consimţământ

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul www.faurimoameni.ro sau a comandării produselor www.faurimoameni.ro, clientul își dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Faurim Oameni SRL în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia și prelucrarea datelor personale.

Dacă clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.faurimoameni.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

Clauze finale

Termenii și condițiile reprezintă acordul părţilor și reglementează accesul de către utilizator la serviciile site-ului.

În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor dvs. pe acest site acceptaţi termenii și condiţiile de mai sus, aceștia au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și deținatorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi oblilgați și să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.