Politica de confidențialitate

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice www.faurimoameni.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizator.

Faurim Oameni SRL utilizează metode și tehnologii de securitate avansate pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate și procesate conform prevederilor legale în vigoare. Toate materialele și informatiile personale trimise către website, prin e-mail sau prin intermediul paginilor de Internet, vor fi considerate confidențiale și nu fac obiectul vânzării către terți.

Datele cu caracter personal

Faurim Oameni SRL colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP), numai cu acordul voluntar al Utilizatorului în următoarele scopuri:

  • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
  • pentru a asigura accesul acestuia la materialele contra cost;
  • trimiterea de newslettere și/sau informări periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic;
  • contactarea acestuia, la cererea sa;
  • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
  • scopuri statistice;
  • răspunsul la comentariile la articole.

Prin acceptarea acestor condiții fiecare utilizator și-a exprimat consimțământul ca www.faurimoameni.ro să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001.

Modificări

Oricare client are dreptul de a obtine de la Faurim Oameni SRL, printr-o cerere scrisa, semnată și datată, în mod gratuit:

    a) confirmarea faptului ca datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta

    b) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

    c) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii.

Consimţământ

În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul www.faurimoameni.ro sau a comandării produselor www.faurimoameni.ro, clientul își dă consimţământul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Faurim Oameni SRL în propriul sistem informatic, atât manual cât şi automat, în scopurile enunţate mai sus, în conformitate cu art.5 alin.1 din Legea nr. 677/2001 privind protectia și prelucrarea datelor personale.

Dacă clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către www.faurimoameni.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul şi de a nu oferi date cu caracter personal.

Clauze finale

Termenii și condițiile reprezintă acordul părţilor și reglementează accesul de către utilizator la serviciile site-ului.

În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea și înscrierea datelor dvs. pe acest site acceptaţi termenii și condiţiile de mai sus, aceștia au valoarea unui contract, acceptat în mod tacit, între utilizator și deținatorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi oblilgați și să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.